Firewalking 2015

Firewalking 2015

Jednoho nedělního dne, přesně 13.9.2015, jsem měl ve svém programu naplánovanou zajímavou akci. Firewalking neboli přechod přes žhavé uhlíky. Byla to záležitost, na kterou jsem před lety narazil a docela mě oslovila. V podvědomí jsem si ji zapsal na seznam zážitků a zkušeností, které bych chtěl okusit. Metoda se kterou firewalking pracuje je mi blízká. Transformace, která u této činnosti může nastat, může být pro člověka zlomová. V návaznosti na to, co se mi právě dělo a jakým obdobím jsem poslední měsíce procházel, byla tahle výzva přijata a já se konečně rozhodnul k tomu, seminář zakončený zkouškou ohněm , podstoupit. Na prostřední zářijovou neděli jsem zakoupil 2 vstupy, pro mě a pro Janinu, na pražský firewalking pořádaný intitutem Inner winner pod vedením jednoho z nejlepších instruktorů a coachů Jiřím Vokáčem Čmolíkem. Na místo dle pozvánky jsme dorazili v nejzažší termín, ve 14:00. Většina lidí již byla usazena ve velké plechové hale na pozemku v Radlcích u Dívčích hradů. Ve velkém kruhu jsme obsadili 2 volné židle a potleskem přivítali Jiřího. Mladý, upravený, energický a místy velmi vtipný a přesto respektuhodný chlapík nás postupně seznamoval s tím, co nás čeká a o co vlastně v celém konceptu sebeproměny jde. Nejdůležitější z faktorů je zbavení se strachu, ostaní na to navazující metody jsou popsány i jinde a v jiných oborech(kvantová fyzika, psychologie apod.). Vše je samozřejmě spojeno se vším.. Nebudu se dlouze rozepisovat o tom, co jsme si během 2 hodinové přednášky říkali. Každý si tyto informace může najít a když bude chtít, i je pochopit. Po krátké přestávce se v hale odehrávalo hudební představení :-) Za pomocí bubnů, různých jiných nástrojů i těla a zvuků jsme v sobě rozproudili energii. Následovala pochopení svého ovládání za pomoci metody "levého oka", další z proniknoutí k sobě bylo cestou imaginace. Nalezení strachu, objevení přání a tužeb a následné shrnutí všech těchto aktivit. Podepsali jsme reverz a v 19:00 šli společně zapálit hranici. Poté začalo jít do tuhého.

Na ploše v hale, když už oheň hořel, byla rozmístěna 4 stanoviště. Prvním z nich bylo přerážení dřevěných desek. Druhým byl  přechod přes střepy. Třetím ohýbání ocelové tyče omístěné mezi partnery do hrdelní jamky. A jako přídavek byl o tutéž část těla zlomený šíp s kovovým hrotem. Všechny tyto zkoušky byli přípravou na závěrečné odhození strachu před vstupem na plameny. Zkoušky to nebyli jednoduché, některé přinesli i zranění. Bohužel nám se také nevyhnuly a hned na prvním úkolu si Janička silně pochroumala ruku. Na druhý pokus už se povedla technika a deska byla přeražena. Museli jsme si dát voraz a trochu popustit emoce, abychom mohli pokračovat dál. Ostatní disciplíny už jsme zvládli bez problému. S naučeným pokřikem "Já jsem King" se to dělalo prostě lépe :-)

Okolo 9 večerní všichni účastníci i s instruktory směřujeme ven k ohni. Uhlíky se rozhrnují a my zatím za poslechu mantry a energické hudby povolujeme svým tělům dělat to, oč si řeknou. Poskakujeme kolem ohně a hecujeme se. Se skončením rapové skladby od Suverena nás Jirka vyzve výkřikem "Oheň otevřen". První odvážlivci začínají procházet přes 4metrový koberec ze žhavých uhlíků. Reakce jsou různé, převážně ale jásavé. Když přijde řada na mě, snažím se nemyslet, soustředím se na přítomný okamžik, na to že nemám strach a nic se mi nemůže stát, nadechnu se a procházím. 6,7 kroků a jsem na druhé straně. Žádná bolest a obrovská úleva. Přechází i Janina. Také je na ní vidět, že tenhle zážitek je opravdu silný a hodně pozitivní. "Oheň je uzavřen" a přihrnují se nové, čerstvé uhlíky. Oheň má dle měřiče přes 500°C, přecházíme si jej kdo chce ještě jednou. Kdo jde bez respektu, spálí se, kdo ze stejnou vůlí jako při prvním přechodu, tak neselže ani tentokrát. Zkušenější borci, především z pořadatelského týmu, přecházejí i okraj ohně, kde jsou ty nejžhavějěší kusy s teplotou až 1000°C. Opravdu mohutný příval energie. Za hodinu už jsme všichni zpět v hale a se závěrečnými slovy se loučíme a jdeme si každý dál vlastní cestou, ale už napořád touhle zkušeností spojeni. Až na ten úraz(i když možná včetně něj) to byl hodně obohacující den. Zdálky by se mi tahle skupinka lidí i jejich "vůdce" asi jevila jako parta bláznů, ale určitě jsou věci, které mají hlubší smysl, než tak jak se zdají. Firewalking je rozhodně jedna z nich.


Odkazy:


Video (moje/část) / Video YT (oficiální)


Seminář


Foto oficiální


Foto můj výběr