Kodex

Kodex

Můj web, moje pravidla...

1) Tento web je tvořen bezúplatně a ve volném čase. Při jeho vzniku jsem se mu snažilvěnovat alespoň hodinu denně. Později samozřejmě jak čas dovolí. Baví mě to a nemám s tím zatím sebemenší problém.


2) Je psán "tak jak mi zobák narost" a nejspíš s množstvím pravopisných chyb a s absencí slohové úpravy. Případné upozornění, na do očí bijící hrubky nebo návrh korekce slohové skladby a podobně, uvítám na svém emailu.


3) Web slouží jako moje virtuální paměť, záloha informací a obrazového materiálu. V tomto duchu je také tvořen a leckde se na něm setkáte se subjektivním hodnocením či mým osobním postojem.


4) Jakékoliv kopírování obsahu je povoleno. Budu jedině rád, pokud z webu někdo načerpá užitečné informace nebo inspiraci. Tak jako já čerpám jinde.